God undervisning starter med en plan!

God meningsfyldt undervisning foretages oftest på baggrund af en [didaktisk]plan, eller som minimum ihvertfald en ide om “noget”.

Denne plan omfatter typisk en intention om en målopfyldelse, elevaktiviteter og nogle former for løbende og afsluttende evalueringer.

Som en del af planen, kommer altid spørgsmålet om, og overvejelserne omkring, hvilke læremidler der understøtter både intentionen, og gør aktiviteten lærende, motiverende og engagerende for eleven.

Der er nok mange svar – og jeg hjælper gerne med at finde netop DIT rigtige svar.