Om Mart’n

Hvorfor?

Jeg har i et par år gået med en ide om at jeg godt kunne tænke mig at lave en blog… En meningsdannende, diskussionsåben og oplysende side, der retter sig primært mod mine egne interesseområder. I langt tid gik jeg og overvejede hvad jeg kunne skrive om og hvordan det skulle se ud, og fik også overbevist mig selv om MANGE gange, at jeg ikke havde nogen gode grunde til at mene jeg kunne bidrage med noget nævneværdigt i forhold til de mange andre tusinder sider der findes derude på World Wide Web. (For ikke at forglemme bibliotekerne). Men alligevel var jeg nysgerrig, og godt hjulpet på vej af et diplom-modul hvor mine refleksioner og modul-opgave SKULLE formidles via en blog, fik jeg også lavet min første blog EVER!  Bloggen var, til trods for mange gode refleksioner, ikke ramt af et overtal af besøgende, og det var  i høj grad fordi jeg ikke gjorde meget ud af at promoverer den, -janteloven længe leve!

Et stykke tid gik, jeg fik færdiggjort mit diplom samt skiftet arbejdsplads, men stadig med tanken at måske…  måske kan jeg bidrage med lidt… og måske kan jeg også tillade mig at gøre mere opmærksom på mig selv, og dermed få flere diskussioner på siden. Så til sidst, som du kan regne ud når du læser denne tekst, fik jeg mandet mig op og købt et domæne og oprettet starten på en side. Denne gang har overvejelserne ikke være mindre omkring hvad indholdet skulle være, men også rettet imod hvorfor jeg egentlig vil skrive, hvad jeg mener selv at kunne få ud af det. For der må være en motivation for at skrive. Uden motivation for at arbejde på og med siden ender den sandsynligvis det samme sted som den første: Lidt gemt og glemt, men fundet frem engang imellem for at huske mig selv på alle de overvejelser og gode diskussioner jeg har haft, gennem forskellige beskæftigelser, samt mine studier på diplomuddannelsen. Det var her jeg virkelig fik øjnene op for værdien i at kunne reflektere over  eget arbejde, undren og muligheder for at prøve nye ting og gå nye veje.

Det blev også min motivation for siden: Jeg savner de pædagogiske og motivationsrettede diskussioner omkring formidling af det faglige stof til eleverne. Som minimum kan jeg gøre denne side til et talerør for mine egne vurderinger af gennemførte undersøgelser, jeg kan supplerer fastlagte teorier med min forståelse og praktiske udførelse og jeg kan gøre opmærksom på hvad MINE elever siger. Det er ikke fordi jeg har store ressourcer til at lave mange undersøgelser, jeg har heller ikke mange års erfaring som underviser eller en Ph’d i pædagogik. Men jeg har drive! Jeg brænder for udvikling af læring, relationsarbejdet omkring eleverne og den dertilhørende didaktiske planlægning. Herpå rettet er ingen synspunkter for små, eller diskussioner for uvigtige til at de skal tages op; selv de mindste ting, og små nuancer i elevernes forskelligheder kan gøre forskellen imellem fiasko og succes når det gælder at danne læring hos eleverne -Ihvertfald efter min mening.

Derfor komme min blog også mestendels til at omhandle emner relateret til det at undervise, og i en mere specifik forstand, det at muliggøre læring hos eleverne, med alt hvad der derved følger af udfordringer. Dermed har jeg også taget et klart valg omkring den person der skriver på bloggen, for det var nemlig også en af mine “hovedpiner”: Vi har som mennesker oftest flere forskellige personligheder alt efter hvilken situation vi er i: Firkantet kan de opdeles i en faglig/professionel personlighed og den privat/familiære personlighed.  Ikke adskilte en yderlighed som Jekyll og Hyde, men i et spændingsfelt imellem at dele nogle fælles moralske og samfundsrettede standpunkter og have forskellige værdisæt.

Hvorledes?

Indledningsvis havde jeg svært ved at beslutte mig for hvilket standpunkt jeg skulle tage når der skulle skrives, men kom efter nogle overvejelser frem til en løsning: Jeg er en sammensat person der er skabt, dannet og defineret gennem de valg jeg har taget gennem livet. Det strækker sig fra valget af uddannelse som mekaniker og den dertilhørende kultur, over forsvaret og den holdningsstabiliserende (ud)dannelse derinde, tilbage til det civile med mekanisk arbejde, kundekontakt, samt strukturering af arbejdsdagen, og endeligt som faglærer på teknisk skole, hvor ALLE mine kompetencer og erfaringer skal anvendes til at danne, uddanne og skabe læring hos en ny generation. Dvs. jeg kan ikke, og vil egentlig heller ikke, adskille mine personligheder. Så istedet opstiller jeg nogle retningslinjer for hvorledes jeg vil søge at skrive:

      • Subjektive meninger uden en forklaring eller baggrund, vil jeg i størst muligt omfang søge at undgå.
      • Indlæg/oplæg tager så vidt muligt udgangspunkt i artikler eller undersøgelser eller en nysgerrighed på episoder fra undervisningen.
      • Mit mål er at forsøge at holde beskrivelser og forståelse så lidt indforstået som muligt og i bredest mulig omfang gøre den videnskabelige og teoritunge tilgang så simpel som muligt.

Med denne, lidt længere, grundhistorie, byder jeg dig velkommen til Mart’n.dk