Dag: 3. maj 2017

Motivation

Indre og ydre motivation

Lidt om Indre og ydre motivation. Hvad driver en elev under indflydelse af en ydre motivation, frem til eleven opnår en indre motivation. Kan man arbejde mod en bedre motivation og hvad driver egentlig en person mod ny læring og erfaringsdannelse?

Read More