Indlæg

Digital læring

At forme sin traditionelle undervisning fra analoge rammer til digitale rammer, er ikke uden udfordringer. I processen er det vigtigt at have en god baggrundsviden, både på det pædagogisk-didaktiske område, men i lige så høj grad kan det tekniske kompetenceområde spille ind. Læs mere med her: Digitalisere

Read More
Diplomopgaver
Indlæg

Egne diplomopgaver, og et godt råd med på vejen.

Lidt nyt til inspiration og eftertænksomhed. Få inspiration til egne diplomopgaver, eller eftertænksomhed i det pædagogiske arbejde har jeg uploadet mine 6 diplomopgaver fra modulerne i erhverspædagogik. Alle diplomopgaver og eksamens-afviklinger har fået pæne ord med på vejen, dog har jeg til stadighed fået kritik på at “ville for meget på en gang” ville kan […]

Read More
Motivation

Motivation i praksis

Motivation i praksis Sidste del omhandlende motivation. Ihvertfald for denne gang. Det er mig meget klart at det er umuligt at dække alle nuancer og utallige teorier omkring motivation på en simpel lille webside. Dog har jeg forsøgt, at dække en generel opfattelse, og slutteligt vise en lille flig af hvordan jeg mener der kan […]

Read More
Motivation

Indre og ydre motivation

Lidt om Indre og ydre motivation. Hvad driver en elev under indflydelse af en ydre motivation, frem til eleven opnår en indre motivation. Kan man arbejde mod en bedre motivation og hvad driver egentlig en person mod ny læring og erfaringsdannelse?

Read More
Motivation

Motivation

Motivation Hvad er egentlig motivation? hvordan opstår det, og kan der arbejdes med det? Jeg forsøger, igennem flere dele, at belyse begrebet. Et syn på motivation

Read More
Starten

Hvorfor

Der er mange overvejelser når man vælger at lave en blog. Nu er der lidt om hvorfor jeg gjorde det, og hvad mine overvejelser var. Om Mart’n

Read More
Starten

På vej

Tålmodighed er en dyd. Med tiden kommer der mere indhold…. Mere om mig. Mere om hvad jeg laver… og meget om mine store interesser: Lærling, relationsdannelser, motivation og didaktik. Suppleret af anekdoter og små historier om biler, gadgets, cykelture og pludselige indskydelser.

Read More